Hållbarhet

Vårt uppdrag 🌱

Vi på Soffpotatisen är väldigt måna om hållbarhet och ser det som en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar efter att aktivt bidra till en mer hållbar konsumtion och att vara en förebild inom branschen genom vårt starka hållbarhetsåtagande.

 

Så varför ska du välja en pre-owned soffa från Soffpotatisen?

- Genom att köpa din soffa av oss tar du ett steg mot en hållbarare framtid – tillsammans gör vi skillnad för miljön!

 

1. Råmaterial och energi

Ny soffa - Tillverkning av nya soffor kräver stora mängder råmaterial som trä, skum, tyg och metaller. Extraktionen och bearbetningen av dessa material kräver mycket energi och resurser.

Soffpotatisen - Begagnade soffor har redan genomgått denna process och kräver inga resurser för att produceras. Genom att vara kreativa och omsorgsfullt renovera begagnade soffor, återanvänder vi stoppning, soffben och andra delar från gamla soffor som fortfarande är i gott skick. Detta minskar behovet av att köpa nya reservdelar och minimerar avfallet.


2. Transport

Ny soffa - Nya soffor måste transporteras från fabrik (ofta utomlands) till återförsäljare och sedan till konsumenten. Denna transport genererar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Soffpotatisen - Begagnade soffor, å andra sidan, kan ofta säljas lokalt eller inom en kortare transportsträcka, vilket minskar den totala transportrelaterade miljöpåverkan.

3. Vattenförbrukning

Ny soffa - Tillverkning av nya soffor kräver betydande vattenförbrukning vid färgning och behandling av tyger.

Soffpotatisen - Begagnade soffor har redan genomgått denna process och därmed används endast en liten mängd vatten i själva rengöringsprocessen.

Genom att köpa och underhålla begagnade soffor och återbruka dem minskar du efterfrågan på nya soffor, vilket hjälper till att minska miljöpåverkan från möbelindustrin. Det främjar också en cirkulär ekonomi, där produkter ges ett andra liv och undviks att bli avfall.